Saltar a continguts

CREU ROJA SABADELL

Navegació

Menú principal

Com?

Imatge de complement

Creu Roja defineix el voluntari com a "tota persona que de forma reflexiva, solidària i desinteressada, desenvolupa una activitat en benefici de la comunitat, dins del marc dels fins i objectius de Creu Roja".

Ser voluntari o voluntària de la Creu Roja significa oferir part del teu temps per realitzar activitats de suport social dins del marc i dels objectius de la institució, sense cap altra contraprestació que la satisfacció de tenir un compromís de solidaritat amb la societat.

Vols ser Voluntari/ària?

Circuit d'Incorporació
1.Informació - 2.Entrevista - 3.Formació Bàsica Institucional - 4.Formació específica - 5.Incorporació al projecte escollit.

El circuit d'incorporació del voluntari pretén cobrir tres aspectes:
- Adequar la disponibilitat i interessos del voluntari als projectes que tenim oberts.
- Informar de la finalitat de la Creu Roja (els seus principis, la seva història, els objectius, els projectes d´intervenció.
- Dotar dels coneixements i les habilitats necessàries per dur a terme l'activitat solidària amb eficàcia.

Aquest procés ha de servir perquè el voluntari s'incorpori en els projectes d'intervenció amb una capacitació suficient per desenvolupar la seva activitat amb seguretat i eficàcia. La tasca ben feta és tan necessària pel voluntari com per la persona/es beneficiari/es de l'acció.

Requisits i compromisos
- Ser major de 16 anys.
- Et demanem compromís de dedicació mínim de 2 hores a la setmana.
- Assistència a les reunions i als cursos de formació.
- Responsabilitat.

A continuació t'assenyalem les àrees d'intervenció on pots col·laborar com a voluntari/a:

SOCIAL
- Persones amb discapacitats
- Infància
- Gent gran
- Acció Comunitària- Pobresa i Exclusió social
- Immigració

SALUT, SOCORS I EMERGÈNCIES
- Serveis Preventius
- Suport Emocional
- Accions de sensibilització i promoció de la salut

COOPERACIÓ INTERNACIONAL
- Campanyes de Sensibilització sobre Dret Internacional Humanitari, Dret Humanitari i Cooperació Internacional

VOLUNTARIAT I FORMACIÓ
- Informació i Captació de Voluntariat
- Suport en la Gestió
- Promoció i Participació del Voluntariat

OCUPACIÓ
- Club de Feina
- Alfabetització Informàtica
- Tallers de Recerca de Feina

+info
Departament de Voluntariat

Lydia García 
937156442
lydia.garcia@creuroja.org
 

0 resultats trobats