Saltar a continguts

CREU ROJA SABADELL

Navegació

Menú principal

RSSNotícies

06/02/2017
142 intervencions realitzades durant el 2016 al Servei d’Atenció a Infants de Progenitors Separats

Els processos de trencament de parella són un factor d'estrès important, especialment pels infants. El Servei d’Atenció a Infants de Progenitors Separats (SAIPS) ofereix un conjunt de serveis especialitzats adreçats als menors i als seus familiars per tal de disminuir l'afectació que pot suposar la nova estructuració familiar a través d'un grup de professionals de la psicologia, el treball social i la mediació familiar.

Imatge de complement

El SAIPS de Creu Roja a Sabadell s’inicià en el mes de novembre de 2006. Va néixer amb la intenció de convertir-se en un servei complementari als ja existents i de protecció de l’infant davant una situació de trencament familiar. El projecte presentat ofereix un conjunt de serveis i activitats per ajudar a comprendre que la separació/divorci esdevé una situació de crisi,  en la que la millora en les actituds i habilitats personals pot encaminar-se cap a la resolució més satisfactòria de les diverses situacions presentades.

S’incideix especialment en la prevenció, ja que oferir un suport als inicis d’un trencament familiar, facilita la millor adaptació dels nens a aquesta nova situació.

Els processos de separació/divorci afecten el conjunt familiar en totes les seves vessants (emocional, legal, econòmica, relacional...) i pot produir cert descuit de les necessitats dels infants degut a l’increment d’estressors en els progenitors (tant el custodi com en el no custodi) i per tant afectar negativament en l’adaptació del nen o la nena a la nova situació familiar.

El SAIPS  té com a missió la protecció dels menors quan aquests estan involucrats en una situació de trencament de l’estructura familiar. Les persones que estan en procés de separació/divorci o ja ho han fet, poden ser beneficiàries del servei com a element d’orientació i suport respecte a l’adaptació dels fills en el nou marc familiar, aportant un conjunt d’estratègies que afavoreixin la resolució positiva de les problemàtiques presentades.

El servei també pot esdevenir com a  element de suport, justament en un moment en que poden sentir que estructures importants s’han trencat i ha d’iniciar un nou camí. Aquest suport permetrà descobrir estratègies positives d’afrontament en diferents aspectes (emocionals, de relació amb el fills, relació amb ex-parella, resolució de conflictes). 

 

Sabem que una intervenció des de la vessant psico-social immediata afavoreix una resolució positiva del conflicte, disminuint el grau de conflictivitat, al poder dotar d’estratègies els diferents protagonistes (infants, pares, mares, avis, docents...) que els permeti centrar-se en la satisfacció de les seves necessitats i no tant en el recull de drets.